onyxmet@gmail.com
Koszyk

Szanowni Klienci. Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.12 do 09.12.  nie wyślemy przesyłek

Sód

   

Sód
Symbol: Na
Liczba Atomowa: 11
Właściwości metaliczne: Metal alkaliczny
Numer CAS: 7440-23-5
Masa atomowa: 22,98976928
Gęstość: 0,968 g/cm3
Twardość w skali Mohsa: 0,5
Temperatura topnienia: 97,72°C (207.9°F)
Temperatura wrzenia: 890°C (1634°F)

Arsenian sodu - 10g

Na3AsO4

CAS Nr:  10103-60-3   Na3AsO4  H350, H300, H314, H410 P201, P264, P273, P280, P..

100,00PLN

Arsenian sodu dwuzasadowy - 10g

Na2HAsO4 x 7H2O

CAS Nr:  10048-95-0   Na2HAsO4 x 7H2O H301 + H331, H350, H410 P201, P261, P273,..

80,00PLN

Arsenin sodu - 10g

NaAsO2

CAS Nr: 7784-46-5  NaAsO2 H301, H331, H410 P261, P273, P301 + P310, P311, P501 R23..

80,00PLN

Askorbinian sodu - 100g

C6H7NaO6

CAS Nr:  134-03-2   C6H7NaO6 H-phrase(s)   none P-phrase(s)   none Rphra..

20,00PLN

Azotynokobaltan sodu - 10g

Na3[Co(NO2)6]

CAS Nr: 13600-98-1    Na3[Co(NO2)6] H272, H315, H317, H319, H334, H335 P220, P261, P..

50,00PLN

Benzoesan sodu

C7H5NaO2

CAS Nr: 532-32-1   C7H5NaO2 H-phrase(s)   none P-phrase(s)   none R..

15,00PLN

Bizmutan sodu(V) - 10g

NaBiO3

CAS Nr: 12232-99-4   NaBiO3 H302, H315, H319, H335 P261, P305 + P351 + P338, P302 + P352,..

65,00PLN

Borowodorek sodu 10g

NaBH4

CAS Nr: 16940-66-2    NaBH4 H260, H301, H311, H314 P280, P301 + P330 + P331, P302 + ..

60,00PLN

Bromek sodu - 10g

NaBr

CAS Nr: 7647-15-6  NaBr H-phrase(s)   none  P-phrase(s)   none  R-p..

20,00PLN

Cynian sodu - 10g

Na2SnO3

CAS Nr: 12209-98-2    Na2SnO3 H315, H319, H335 P261, P302 + P352, P305 + P351 + P338..

40,00PLN

Cytrynian sodu - 100g

C6H5Na3O7

CAS Nr: 68-04-2    C6H5Na3O7 H-phrase(s)   none P-phrase(s)   none R-phr..

25,00PLN

Czterotioantymonian sodowy - 10g

Na3SbS4 x 9H2O

CAS Nr: 10101-91-4   Na3SbS4 x 9H2O H332, H302, H411 P273 R20/22, R51/53 S61..

55,00PLN

di-Sodu beta-Glicerofosforan 10g

C3H7Na2O6P x 5H2O

CAS Nr: 13408-09-8    C3H7Na2O6P x 5H2O H315, H319 P305 + P351 + P338 R22 S22..

35,00PLN

Dwuchloroisocyanurat sodu 50g

NaO3C3Cl2N3 x 2H2O

CAS Nr: 51580-86-0   NaO3C3Cl2N3 x 2H2O H302, H319, H335, H410 P261, P273, P305 + P3..

41,00PLN

Fluorek sodu

NaF

CAS Nr: 7681-49-4     NaF H301, H319, H315 P305 + P351 + P338, P302 + P352, P309, P3..

16,00PLN

Fluorek sodu kwaśny - 10g

NaHF2

CAS Nr:  1333-38-1   NaHF2H301, H314P260, P280, P301 + P330 + P331+ P310 , P304 + P340 + P..

26,00PLN

Fluoroglinian sodu - 100g

Na3(AlF6)

CAS Nr: 15096-52-3     Na3(AlF6) H372, H332, H302, H411 P260, P261, P304 + P340, P30..

18,00PLN

Fluorokrzemian sodu - 100g

Na2SiF6

CAS Nr: 16893-85-9    Na2SiF6 H331, H311, H301 P261, P280, P301 + P310, P311 R23/2..

85,00PLN

Fosforan sodu 100g

Na3PO4 x 12H2O

CAS Nr: 10101-89-0    Na3PO4 x 12H2O H314 P305 + P351 + P338, P310 R34 S26..

32,00PLN

Glicerofosforan sodu - 10g

C3H7Na2O6P x xH2O

CAS Nr: 55073-41-1   C3H7Na2O6P x xH2O H-phrase(s)   none P-phrase(s)   none ..

38,00PLN

Heksafluoroglinian sodu - 10g

Na3AlF6

CAS Nr: 13775-53-6    Na3AlF6 H372, H302, H332, H411 P273, P314 R48/23/25, R20, R5..

42,00PLN

Heksafluorotytanian sodu(IV) - 10g

Na2TiF6

CAS Nr: 17116-13-1     Na2TiF6 H302, H317, H318 P280, P305 + P351 + P338 R22, R41,..

46,00PLN

Heksametafosforan sodu - 10g

Na6P6O18

CAS Nr: 10124-56-8   Na6P6O18 H-phrase(s)   none P-phrase(s)   none R-phrase(..

70,00PLN

Jodan sodu 10g

NaIO3

CAS Nr: 7681-55-2    NaIO3 H272, H302, H334 P220, P261, P342 + P311 R8, R22, R42/4..

40,00PLN

Jodek sodu

NaI

CAS Nr: 7681-82-5   NaI H400 P262, P273 R50 S61..

18,00PLN

Krzemian sodu 9-hydrat

Na2SiO3 x 9H2O

CAS Nr: 13517-24-3   Na2SiO3 x 9H2OH302 + H332, H314P280, P305 + P351 + P338, P310R20..

14,00PLN

Krzemian sodu penathydrat

Na2SiO3 x 5H2O

CAS Nr: 10213-79-3   Na2SiO3 x 5H2OH302 + H332, H314P280, P305 + P351 + P338, P310R20/22S(..

14,00PLN

Laurylosiarczan sodu 10g

C12H25NaO4S

CAS Nr: 151-21-3   C12H25NaO4S H228, H311, H302, H335, H315, H319 P210, P280, P..

35,00PLN

Metaboran sodu - 100g

NaBO2 x XH2O

CAS Nr: 7775-19-1    NaBO2 x XH2O H319, H361 P261, P305 + P351 + P338 R36, R63 S..

38,00PLN

Metawanadian sodu 10g

NaVO3

CAS Nr: 13718-26-8   NaVO3 H301, H315, H319, H335 P261, P301 + P310, P305 + P351 + P338 ..

61,00PLN

Molibdenian sodu(VI) - 100g

Na2MoO4 x 2H2O

CAS Nr: 10102-40-6    Na2MoO4 x 2H2O H-phrase(s)   none P-phrase(s)  ..

85,00PLN

Mrówczan sodu

CHNaO2

CAS Nr: 141-53-7   CHNaO2 H-phrase(s)   none P-phrase(s)   none R-p..

40,00PLN

Nadboran sodu 100g

NaBO3 x 4H2O

CAS Nr: 10486-00-7   NaBO3 x 4H2O H272, H360Df, H302, H335, H318 P305 + P3..

52,00PLN

Nadjodan sodu 10g

NaIO4

CAS Nr: 7790-28-5    NaIO4 H272, H301, H315, H319, H335 P220, P261, P301 + P310, P30..

38,00PLN

Nadsiarczan sodu - 100g

Na2S2O8

CAS Nr: 7775-27-1    Na2S2O8 H272, H302, H315, H319, H334, H335, H317 P280, P302 + P..

45,00PLN

Nadtlenek sodu - 10g

Na2O2

CAS Nr: 1313-60-6   Na2O2 H271, H314 P210, P221, P280, P301 + P3330 + P331..

70,00PLN

Nadwęglan sodu - 100g

Na2CO3 x 1.5H2O2

CAS Nr: 15630-89-4    Na2CO3 x 1.5H2O2 H272, H302, H318 P220, P280, P305 + P351 &nbs..

55,00PLN

Nitroprusydek sodu 10g

Na2[Fe(CN)5NO] x 2H20

CAS Nr: 7761-88-8   Na2[Fe(CN)5NO] x 2H20   H301 P301 +  P310 ..

50,00PLN

Octan sodu 500g

C2H3NaO2 x 3H2O

CAS Nr: 6131-90-4    C2H3NaO2 x 3H2O H-phrase(s)   none P-phrase(s)  ..

30,00PLN

Pentaboran sodu - 10g

NaB5O8 x 5H2O

CAS Nr: 39326-63-1   NaB5O8 x 5H2O H360FD P201, P308 + P313 R60, R61 S(1/2), S53..

50,00PLN

Piroantymonian sodu - 10g


CAS Nr: 10049-22-6    Na2H2Sb2O7 x 4H2O H302, H332, H360, H373, H410 ..

55,00PLN

Pirofosforan sodu

Na4P2O7 x 10H2O

CAS Nr: 13472-36-1    Na4P2O7 x 10H2O H315, H319, H335 P261, P305 + P351 + P338 R3..

25,00PLN

Pirogronian sodu 10g

C3H3NaO3

CAS Nr: 113-24-6    C3H3NaO3 H315, H319 P305 + P351 + P338 R22 S22 &nbs..

45,00PLN

Pirosiarczyn sodu

Na2S2O5

CAS Nr:7681-57-4   Na2S2O5 H302, H318 P80, P305 + P351 + P338, P313 R22, R31, R41 S(1..

20,00PLN

Podfosforyn sodu

NaPO2H2 x H2O

CAS Nr: 10039-56-2   NaPO2H2 x H2O H319 P305 + P351 + P338 R26 S(1/2) &..

10,00PLN

Poliakrylan sodu 100g

(C3H3NaO2)n

CAS Nr: 9003-04-7   (C3H3NaO2)n H319 P305 + P351 + P338 R36 S22, S26..

45,00PLN

Rodanek sodu 100g

NaSCN

CAS Nr: 540-72-7    NaSCN H332, H312, H302, H412 P273, P280 R20/21/22, R32, R52/53..

45,00PLN

Selenek sodu - 5g


CAS Nr: 1313-85-5   Na2Se H300, H331, H373, H410 P270, P273,  P302 + P352, P309, P31..

190,00PLN

Selenian sodu - 10g

Na2SeO4

CAS Nr: 13410-01-0    Na2SeO4 H300, H331, H373, H410 P260, P264, P301 + P310, P330, ..

90,00PLN

Selenin sodu

Na2SeO3

CAS Nr: 10102-18-8    Na2SeO3 H300, H331, H317, H411 P273, P280 R28, R23, R31, R43..

40,00PLN

Wyświetlanie 1 do 50 z 104 (3 stron)