Koszyk
Cynian lutetu(III) - 10g

Cynian lutetu(III) - 10g

Lu2Sn2O7

  • Kod produktu: Lu2Sn2O7
  • Stan magazynowy: Dostępny
  • 180,00PLN

  • Netto: 180,00PLN

CAS Nr: 12339-79-6        Lu2Sn2O7

H315, H319, H335
P261, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P321, P405, P501
R36/37/38
S26, S37