Koszyk
Chromian niklu(II) zasadowy - 10g

Chromian niklu(II) zasadowy - 10g

NiCrO4 x Ni(OH)2 x nH2O

  • Kod produktu: Nickel(II) chromate basic - 10g
  • Stan magazynowy: Dostępny
  • 40,00PLN

  • Netto: 40,00PLN

CAS Nr:  - - -    NiCrO4 x Ni(OH)2 x nH2O

H341, H361f, H300, H314, H372, H410
P301 + P310, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P361, P405, P501
R28, R34, R48/24/25, R62, R68, R50/53
S26, S36/37/39, S45, S60, S61