Koszyk
Szczawian tytanylu - potasowy - 10g

Szczawian tytanylu - potasowy - 10g

C4K2O9Ti x 2H2O

  • Kod produktu: K Ti oxalate 10g
  • Stan magazynowy: Dostępny
  • 38,00PLN

  • Netto: 38,00PLN

CAS Nr: 14481-26-6      C4K2O9Ti x 2H2O

H302, H332, H315, H317, H319
P261, P280, P305 + P351 + P338, P302 + P352, P501
R20/22, R36/38, R43
S9, S24, S26, S37